Category - wordpress

วิธีปรับ First Contentful Paint

วิธีปรับ First Contentful Paint

การปรับปรุง First Contentful Paint (FCP) เป็นหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สำคัญ เพราะมันเป็นตัววัดที่วัดเวลาที่เว็บไซต์ใช้ในการแสดงครั้งแรกของเนื้อหาบนหน้าเว็บ ลดขนาดไฟล์: การลดขนาดไฟล์ของรูปภาพและไฟล์อื่น...

การสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง

การสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเริ่มสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง? หากคุณคิดว่าการสร้างเว็บไซต์นั้นไม่สำคัญโปรดข้ามบทความนี้ไปครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ...

สอนเซ็ทระบบไลฟ์