Category - SEO

วิธีปรับ First Contentful Paint

วิธีปรับ First Contentful Paint

การปรับปรุง First Contentful Paint (FCP) เป็นหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สำคัญ เพราะมันเป็นตัววัดที่วัดเวลาที่เว็บไซต์ใช้ในการแสดงครั้งแรกของเนื้อหาบนหน้าเว็บ ลดขนาดไฟล์: การลดขนาดไฟล์ของรูปภาพและไฟล์อื่น...

สอนเซ็ทระบบไลฟ์