กฎหมาย PDPA คืออะไร?

กฎหมาย pdpa คืออะไร?

กฎหมาย PDPA คืออะไร?

กฎหมาย PDPA คืออะไร

กฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายในประเทศไทยที่ควบคุมการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่ดำเนินงานในประเทศไทย PDPA ให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการปกป้องข้อมูล และสิทธิ์ในการยื่นคำร้องหากเชื่อว่าข้อมูลของตนได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง PDPA ยังกำหนดให้หน่วยงานที่ดำเนินงานในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ThaiICT)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในสิงคโปร์ PDPA กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กร

ภายใต้ PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ

PDPA ใช้กับทุกองค์กรที่รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

PDPA กำหนดกฎเฉพาะที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเมื่อรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กฎเหล่านี้รวมถึงการขอความยินยอมจากบุคคลก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ PDPA ยังให้สิทธิแก่บุคคลบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน และสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

โดยรวมแล้ว PDPA ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้รับการจัดการด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัยโดยองค์กรต่างๆ

บล็อกธุรกิจและการตลาด | กฎหมาย pdpa คืออะไร?

ดิ่วนะครับ

คอร์สสอนเปิดร้านขายสินค้า

Add comment

บล็อกธุรกิจและการตลาด | กฎหมาย pdpa คืออะไร?

สวัสดีครับ ผมดิ่วนะครับ

  • เจ้าของบริษัท ดังปัง จำกัด รับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร
  • ได้รับใบประกาศจากการอบรมทั้ง Google และ Facebook
  • มีความเชียวชาญในด้านการตลาดทุกกลุ่มธุรกิจ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

คลิก ดูบริการที่รับทำ

ดิ่วจะพยายามเขียนบทความที่ดี มีประโยชน์ออกมาเลื่อยๆนะครับ
ถ้าชอบ คุณสามารถ Donate ได้ มันจะช่วยให้ดิ่วมีกำลังใจมากๆเลยครับ
https://paypal.me/dewm22

E-Book

สอนเขียนโพสให้ลูกค้าซื้อ

สอนการ พัฒนาธุรกิจ-3

สอนเซ็ทระบบไลฟ์
สอนเซ็ทระบบไลฟ์